PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWGO

Spółka TPBUS wspólnie ze spółką TP-KOM ogłaszają przetarg na zakup i dostawę oleju napędowego na lata 2019 i 2020.

Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Zapraszamy do składania ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

OGŁOSZENIE PRZETARGU W EBZP.

SIWZ z załącznikami nieedytowanymi

WYJAŚNIENIA DO SIWZ