Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Informacje o firmie - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Informacje o firmie

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa od 1 stycznia 1999 roku.

100% udziałów w spółce należy do gminy Tarnowo Podgórne.

Firma zapewnia autobusowe połączenie gmin Tarnowo Podgórne, Duszniki i Kaźmierz z Poznaniem, z pętlą "Ogrody".

Od 1 stycznia 2017 roku w/w gminy podpisały porozumienie transportowe z miastem Poznań, na mocy którego dotychczasowe linie autobusowe zostały zintegrowane z siecią transportu publicznego zarządzanego przez ZTM Poznań. Obecnie spółka TPBUS obsługuje jedenaście linii autobusowych w ramach aglomeracji poznańskiej oraz dwie linie gminnego przewozu osób na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Dodatkowo spółka dowozi dzieci i młodzież ze wszystkich szkół na terenie gminy Tarnowo Podgórne na zajęcia pływackie na Tarnowskich Termach.  Codziennie do obsługi wszystkich rodzajów transportu, na trasy wyjeżdża 25 autobusów. 

Obecnie spółka TPBUS posiada 32 niskopodłogowe autobusy miejskie, wyposażonych w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Średni wiek taboru na koniec 2021 roku wynosił 9 lat.

Nasze autobusy przejeżdżają rocznie ponad 2 miliony kilometrów przewożąc prawie 4,5 miliona pasażerów i uczniów.

W latach 2018-2019 spółka TPBUS przeprowadziła gruntowną modernizację swojej bazy. W ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej gruntownej modernizacji został poddany wielofunkcyjny budynek bazy. Po zakończeniu inwestycji spółka dysponuje nowoczesnym warsztatem pozwalającym na obsługę autobusów przegubowych, zapleczem socjalnym i częścią administracyjną. Podczas modernizacji  wykorzystano nowe, energooszczędne i przyjazne środowisku naturalnemu rozwiązania.

W ramach tego samego projektu spółka pozyskała dziewięć nowych autobusów, w tym pierwszy w historii firmy autobus przegubowy.

 

Informacje na temat rozkładu jazdy

można uzyskać pod całodobowym numerem telefonu 

61 81 46 432