Informacje o firmie

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa od 1 stycznia 1999 roku.

100% udziałów w spółce należy do gminy Tarnowo Podgórne.

Firma zapewnia autobusowe połączenie gmin Tarnowo Podgórne, Duszniki i Kaźmierz z Poznaniem, z pętlą "Ogrody".

Od 1 stycznia 2017 roku w/w gminy podpisały porozumienie transportowe z miastem Poznań, na mocy którego dotychczasowe linie autobusowe zostały zintegrowane z siecią transportu publicznego zarządzanego przez ZTM Poznań. Obecnie spółka TPBUS obsługuje osiem linii autobusowych w ramach aglomeracji poznańskiej oraz sześć linii gminnego przewozu osób. Dwie linie na terenie gminy Kaźmierz i cztery na terenie gminy Tarnowo Podgórne.  Codziennie do obsługi wszystkich rodzajów transportu, na trasy wyjeżdża 25 autobusów. 

Obecnie spółka TPBUS posiada 31 niskopodłogowych autobusów. 80% taboru jest wyposażona w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.

Nasze autobusy przejeżdżają rocznie ponad 2 miliony kilometrów przewożąc prawie 3,5 miliona pasażerów i uczniów.

Obecnie TPBUS przeprowadza gruntowną modernizację swojej bazy. W ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej gruntownej modernizacji został poddany wielofunkcyjny budynek. Po zakończeniu inwestycji spółka będzie dysponowała nowoczesnym warsztatem pozwalającym na obsługę autobusów przegubowych, zapleczem socjalnym i częścią administracyjną. Podczas modernizacji zostaną wykorzystane nowe, energooszczędne i przyjazne środowisku naturalnemu rozwiązania.

 

 

 

Informacje na temat rozkładu jazdy

można uzyskać pod całodobowym numerem telefonu 

61 81 46 432