Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

DOSTAWA PALIWA NA 2017 ROK - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

Spółka TPBUS ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  oleju napędowego w 2017 roku. Szczegóły w poniedziałek 9 stycznia  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że zostaje przesunięty termin składania ofert.

Nowy termin: 15 luty 2017 rok.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu otwarcia ofert zmienia się okres obowiązywania umowy (załącznik nr8 do SIWZ).

Nowy okres: 8.03.2017 - 7.03.2018.

Szczegóły w załączonym dokumencie w sekcji VI. Informacje uzupełniające

PLIKI DO POBRANIA