DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO W 2016 R.

Spółka TPBUS ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego do zakładowego punktu tankowania autobusów zlokalizowanego na terenie bazy transportowej zlokalizowanej w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Rokietnickiej 23.

OGŁOSZENIE