Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Wynik finansowy - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

W roku 2020 spółka TPBUS wykazała zysk bilansowy w wysokości  

+ 126.940,79 zł .

Na podstawie Uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 18 czerwca 2021 roku

zysk będzie przekazany na fundusz zapasowy spółki.