Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. - Wynik finansowy

WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

W roku 2020 spółka TPBUS wykazała zysk bilansowy w wysokości  

+ 126.940,79 zł .

Na podstawie Uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 18 czerwca 2021 roku

zysk będzie przekazany na fundusz zapasowy spółki.