WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK

W roku 2016 spółka TPBUS uzyskała zysk netto w wysokości 10.059,56 zł .

Na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 28 czerwca 2017 roku

zysk został przekazany na fundusz zapasowy spółki.