WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

W roku 2015 spółka TPBUS uzyskała zysk netto w wysokości 138.266,58 zł .

Na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 25 maja 2016 roku

zysk został przekazany na fundusz zapasowy spółki.