Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

MAJĄTEK SPÓŁKI - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Wartość majątku trwałego firmy na koniec 2020 roku wyniosła 19 318 599,00 zł.  Poniżej specyfikacja wartościowa majątku firmy:

  1. Grunty (działka) .........…….........….. 1.901.023,49 zł.  

  2. Budynki i obiekty inżynieryjne …..... 9.416.568,13 zł. 

  3. Urządzenia techniczne i maszyny .....  599.869,60 zł.  

  4. Środki transportu ............………...... 6.724.906,85 zł.  

  5. Inne środki trwałe ............…..........    286.070,71 zł.  

  6. Środki trwałe w budowie ...............    390.160,22 zł.  

    Kapitał założycielski spółki wynosił na koniec roku 6.100.000,00 złotych. Kapitał dzieli się na 6.100 udziałów po 1.000,00 złotych każdy. Wszystkie udziały spółki posiada Gmina Tarnowo Podgórne.