Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

WŁADZE SPÓŁKI - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

1. Walne Zgromadzenie Wspólników -

    Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

2. Rada Nadzorcza -

    Piotr Reiter - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

    Justyna Witkowiak - Sekretarz Rady Nadzorczej,

    Dorota Błoch - Członek rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki -

    Waldemar Wereszczyński - Jednoosobowy Zarząd