Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

MODERNIZACJA BAZY TPBUS - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

MODERNIZACJA BAZY AUTOBUSOWEJ TPBUS

WIZUALIZACJA NOWEJ BAZY
WIZUALIZACJA NOWEJ BAZY

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji bazy autobusowej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnostycznego. Poniżej dokumenty do pobrania przez ewentualnych oferentów. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera wszystkie niezbędne załączniki i formularze oraz wzór umowy. Plik pod nazwą "opis przedmiotu zamówienia" zawiera pełną dokumentację budowlaną ze wszystkimi branżami oraz aktualny przedmiar robót i materiałów.

Zarząd TPBUS

DOKUMENTY DO POBRANIA