Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

MODERNIZACJA BAZY AUTOBUSOWEJ TPBUS - ROBOTY BUDOWLANE - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ BAZY AUTOBUOWEJ SPÓŁKI TPBUS

Spółka TPBUS ogłasza przetarg na modernizację bazy autobusowej komunikacji gminnej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnostycznego. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. WRPO 2014+. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań. Typ projektu I: Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

PLIKI DO POBRANIA